Tidsprogram

FREDAG A-hallen
09.00 Pojkar 12 gruppspel 16 bord
11.30 Pojkar 15 gruppspel 16 bord
14.00 Flickor 12 gruppspel 8 bord
Flickor 15 gruppspel 8 bord
Ombyggnation till 9 bord
16.35 Pojkdubbel 12, kval 8 bord
17.00 Pojkdubbel 15, kval 8 bord
17.20 Pojkdubbel 12, 1:a omg 8 bord
17.45 Pojkdubbel 12, 1:a omg 8 bord
18.05 Pojkdubbel 15, 1:a omg 8 bord
18.30 Pojkdubbel 15, 1:a omg 8 bord
18.50 Pojkdubbel 12, 2:a omg 8 bord
19.15 Flickdubbel 12, kval 8 bord
19.35 Flickdubbel 15, kval 8 bord
20.00 Flickdubbel 12, 1:a omg 8 bord
20.20 Flickdubbel 15, 1:a omg 8 bord
LÖRDAG A-hallen
09.00 Pojkar 12, 1:a omg 8 bord
09.35 Pojkar 12, 1:a omg 8 bord
10.10 Flickor 12, 1:a omg 8 bord
10.45 Flickor 12, 1:a omg 8 bord
11.20 Pojkar 12, 2:a omg 8 bord  (seedade spelares första match)
11.55 Pojkar 12, 2:a omg 8 bord  (seedade spelares första match)
12.30 Flickor 12 2:a omg 8 bord
13.05 Pojkar 12 3:e omg 8 bord
13.40 Pojkdubbel 15 2:a omg 8 bord
14.05 Flickdubbel 12, ¼-final 4 bord
Flickdubbel 15, ¼-final 4 bord
14.30 Pojkdubbel 12, ¼-final 4 bord
Pojkdubbel 15, ¼-final 4 bord
14.55 Flickdubbel 12, semifinal 2 bord
Flickdubbel 15, semifinal 2 bord
15.10 Pojkdubbel 12, semifinal 2 bord
Pojkdubbel 15, semifinal 2 bord
15.35 Pojkar 15, 1:a omg 8 bord
16.10 Pojkar 15, 1:a omg 8 bord
16.45 Flickor 15, 1:a omg 8 bord
17.20 Flickor 15, 1:a omg 8 bord
17.55 Pojkar 15, 2:a omg 8 bord  (seedade spelares första match)
18.30 Pojkar 15, 2:a omg 8 bord  (seedade spelares första match)
19.05 Flickor 15 2:a omg 8 bord
19.40 Pojkar 15 3:e omg 8 bord
LÖRDAG B-hallen
09.00 Pojkar 12B 6 bord
09.25 Pojkar 12B 6 bord
09.45 Pojkar 12B 4 bord
Flickor 12B 2 bord
10.10 Flickor 12B 6 bord
10.30 Pojkar 12B 6 bord
10.55 Pojkar 12B 2 bord
Flickor 12B 4 bord
11.15 Pojkar 15B 6 bord
11.40 Pojkar 12B, kvart 4 bord
Pojkar 15B 2 bord
12.00 Flickor 12B, semi 2 bord
Pojkar 15B 4 bord
12.25 Pojkar 15B 4 bord
Pojkar 12B, semi 2 bord
12.45 Pojkar 15B 6 bord
13.10 Pojkar 15B 2 bord
Flickor 12B, final 1 bord
Pojkar 12B, final 1 bord
Flickor 15B 2 bord
15.00 Flickor 15B 6 bord
15.20 Pojkar 15B, kvart 4 bord
15.45 Flickor 15B, kvart 4 bord
16.10 Pojkar 15B, semi 2 bord
Flickor 15B, semi 2 bord
16.40 Pojkar 15B, final 1 bord
Flickor 15B, final 1 bord
B-hallen används härefter som Träningshall
SÖNDAG A-hallen
09.00 P12, ¼-final 4 bord
09.40 P15, ¼-final 4 bord
10.20 F12, ¼-final 4 bord
11.00 F15, ¼-final 4 bord
11.40 P12, semifinal 2 bord
P15, semifinal 2 bord
12.20 F12, semifinal 2 bord
F15, semifinal 2 bord
Ombyggnad till 2 bord
13.15 PD12, final 1 bord
PD15, final 1 bord
13.45 FD12, final 1 bord
FD15, final 1 bord
14.15 Prisutdelning, dubbelklasser
14.30 P12, final 1 bord
15.00 P15, final 1 bord
15.15 F12, final 1 bord
15.45 F15, final 1 bord
16.30 Prisutdelning, P 12, P15, F12 och F15
Tillbaka Upp

Pin It on Pinterest