Kompiskortet

Kompiskortet är ett sätt att stimulera till ökat deltagande i fritids- och kulturaktiviteter för medborgare med olika funktionsvariationer i åldern 12 år och uppåt. Målet är att kortet ska skapa bättre förutsättningar för en meningsfull fritid och underlätta sociala kontakter för målgruppen.

Med funktionsvariationer avses i det här fallet personer med beviljade insatser enligt LSS och SoL inom verksamhetsområde Funktionsnedsättning.

Ett kompiskort bygger på principen ”gå två, betala för en”. Det ger en möjlighet för den som har en funktionsvariation att utan extra kostnad ta med en kompis eller annan person som stöd för att tillsammans ta del av olika aktiviteter och arrangemang. Tex Pingismatch i Blomsterbergshallen.

Kortet är personligt och utfärdas till den som ansöker. Personen bestämmer själv vem som följer med på olika aktiviteter. Det kan till exempel vara en vän, personal eller släkting. Kortet gäller hos de aktörer som anslutit sig till kompiskortet vilken Eslövs AI Bordtennis är en av dessa stolta aktörer.

För mer info kontakta Kjell Olsson på Kultur o Fritid 0413-62829.