Program och fokus på Öresundslägret!

På måndag startar Öresundslägret i Blomsterberghallen i Eslöv klockan 09.00.

Programmet och fokusen för veckan ser ut så här.

Tiderna, måndag till torsdag. Fredag ett pass ingen lunch.
08.00: Frukost
09.15: Samling för alla i Blomsterberghallen, 20 man joggar till Berga hallen för träning.
09.15 – 12-00: Träning
12.15: Lunch
14.45: Samling i Blomsterberghallen för alla.
15.00 – 17.15: Träning:
17.30: Middag
20.00 – 20.45: Serveträning och retur:
21.00: Kvälls fika
22.00: Sängdags

Fokusen på träningen denna vecka kommer att ligga på följande:
– Serve träning, viktigt lågt och snabbt över nät mot hörnen.
– Returträningen , fokus kunna vänta men ha högt tempo i returen både den korta och den långa.
– fh lopp/ fh spel från bh hörnet.
– Växlingar mellan bh och fh och bh, utan att bli sen i boll träffen.
– fh loop mot fh fisk , ej tillåtet att missa( fotarbetet in i bollen och ut till ny position)
– Försvarspel tidigt i olika tempo.
– Omställning mellan första boll på underskruv och nästa på överskruv( olika teknik).